Montáž okien robíme hlavne v Bratislave, Nitre, Trnave, Nových Zámkoch, Šuranoch a okolí, ale aj kdekoľvek budete potrebovať.

Kvalitné okno nestačí
Rovnako dôležitý je aj spôsob ako je montáž prevedená. Profesionálna montáž okien a dverí a nové postupy posúvajú kvalitu okien o triedu vyššie.

Na Slovensku sa 95 okien montuje klasickým spôsobom, ktorý má určité nedostatky: nezabezpečuje dokonalú vodotesnosť, hlavne v rohoch. Nechránená pena je silne vystavená vlhkosti nielen z exteriéru, ale aj z domácnosti. Všetky okná ako aj ostatné materiály mierne menia rozmery a ako následok vznikajú v styčnej štrbine praskliny.

Riešením týchto problémov je montáž pomocou kvalitných utesňovacích pások a montážnej PUR peny. Takto ošetrená škára absorbuje pohybové zmeny medzi rámom a stavbou bez porušenia omietky. Pásky dokonale utesnia styk okna so stenou, z interiéru plnia funkciu parotesných, z exteriéru paropriepustných zábran. Funkčnosť štrbiny je garantovaná minimálne 15 rokov.