Slogan

Plastové okná a dvere za prijateľné ceny...

Zasklenie

Izolačné sklá sú zložené z dvoch alebo troch tabúľ skla v hrúbkach a druhoch zodpovedajúcim funkčným, mechanickým a estetickým nárokom, ktorých vzdialenosť vymedzuje rôzne široký dutý dištančný priestor naplnený vysúšacím prostriedkom.

Izolačné sklá sa používajú na zasklievanie otvorových konštrukcií stavieb pre priaznivo tepelno a zvukovo - izolačné vlastnosti. Dôležitými veličinami u izolačného skla sú koeficient prestupu tepla k, ktorý predstavuje mieru straty tepla z priestoru (W/m2.K) a stupeň celkovej transmisie energie g, ktorá sa dostáva cez okná do miestnosti.

Z hľadiska funkcie existujú izolačné sklá:
- izolačné sklo
- tepelnoizolačné sklo
- izolačné sklo s protislnečnou ochranou
- zvukovoizolačné sklo

Izolačné sklá sa vyrábajú z:
- plaveného skla float hrúbky 3, 4, 5, 6, 8
- ornamentného skla
- bezpečnostného skla (lepeného alebo kaleného)
- drôtoskla
a ich kombinácií s dištančnými profilmi 6, 8, 10, 12, 14, 15, 16 a 18, 20, 24 mm .

Z plaveného skla float sa vyrábajú izolačné sklá pre zvislé zasklenie, na ktoré sú kladené požiadavky na vysokú svetelnú priepustnosť.
Ak je požadovaná vysoká rozptylová svetelná priepustnosť a zníženie priehľadnosti, používa sa do skladby izolačného skla liate sklo - ornamentálne sklo.
Pri požiadavkách na zvýšené mechanické namáhanie sa používa v skladbe izolačného skla sklo kalené, lepené alebo drôtosklo. Tieto druhy skiel je možné použiť na šikmé a vodorovné zasklenie.
Tvary môžu byť pravidelné i nepravidelné. Nutná konzultácia s výrobcom. Plocha izolačného skla môže byť opticky delená okrasnými deliacimi mriežkami umiestnenými v dutine skla v rôznych šírkach, ich kombináciách a farebných odtieňoch.